Rikasta kieltä -projektin jatkohanke etsii vetäjää – haku alkaa syyskuussa!

Runoyhdistys Nihil Interit ry:n Rikasta kieltä-hanke toteutettiin vuosina 2017-2018, jolloin neljän runoilijan työryhmässä kehitettiin Runobaari-konsepti sekä suunniteltiin ja julkaistiin Runopakki-kortit.

Rikasta kieltä -hankkeen puitteissa on toteutettu aiemmin mm. Runobaari -tapahtumia ja lanseerattu luovan kirjoittamisen opetusvälineeksi Runopakki-kortit

Rikasta kieltä -jatkohanke etsii nyt uutta vetäjää. Jatkohankkeessa keskitytään syyskauden 2022 aikana löytämään potentiaalisia tiloja, ympäristöjä, yhteistyökumppaneita sekä toimintatapoja sukupolvien kohtaamiselle runouden avulla. Tätä voidaan edistää aktiivisesti esimerkiksi kouluilla, kirjastoissa tai palvelutaloissa. Hankkeen tavoitteena on luoda ylisukupolvisesta runotyöpajasta konsepti, joka on helposti monistettavissa (kuten Runobaari-konsepti) eri paikkakunnille ja tapahtumisen paikoille. 

Hankkeen kohderyhminä ovat perheet ajanmukaisen perhekäsityksen mukaan. Sukupolvien välinen kohtaaminen voi tapahtua laajempien yhteisöjen, esimerkiksi koulujen ja palvelutalojen, välillä. Esimerkiksi alueen koululaiset voivat kirjoittaa palvelutalon vanhuksille runoja, joihin palvelutalon asukkaat vastaavat. 

Hankkeen alkuvaiheessa muodostetaan runoammattilaisten työryhmä, joka kehitystyötä tekee. Kehittämistyön aikana pohditaan muun muassa, minkä ikäisille lapsille työpajat soveltuvat parhaiten ja kenelle hanke kohdistetaan. Hankkeessa panostetaan erityisesti työpajojen pilottikokeiluihin ja niiden markkinointiin esimerkiksi siten, että tapahtumiin voi osallistua ns. laajan perhekäsityksen mukaisesti. Työpajoja voisi soveltaa myös tavoilla, joilla iäkkäämmät henkilöt ja lapset voivat kohdata toisiaan runojen ja kirjoittamisen kautta. Hankkeessa luodaan lisäksi suunnitelma, kuinka hankkeen tuotoksia jaetaan: verkkojulkaisun tai esimerkiksi antologian avulla? 

Hankkeen vaikutuksilla tavoitellaan kohtaamistilaa, joka ei helposti synny erilaisten perheiden arjen tilanteissa. Hanke voi kasvattaa perheiden ja sukupolvien välistä, kirjoittamisen ja kirjoitusten jakamisen kautta tapahtuvaa vuorovaikutusta ja elävöittävää kohtaamista, jonka keskiössä ovat tarinat, tunteet ja omien juurien tunnistaminen. 

Hanke toteutetaan Alli Paasikiven säätiön tuella.

Kiinnostuitko projektista? Ota yhteys Irina Javneen 1.9. alkaen 15.9. mennessä. Sähköposti: ijavne@gmail.com

Poets of Today – Voices of Tomorrow -projekti hakee runoilijoita – jätä anomus viimeistään 14.8.

Kuva: Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.

Poets of Today – Voices of Tomorrow eli tuttavallisemmin ”PoT-VoT” on slovenialaisten, puolalaisten,  unkarilaisten, serbialaisten sekä suomalaisten kulttuuritoimijoiden yhteistyöprojekti, joka tuo runoutta kouluihin, lähemmäs nuoria ja paikallisia yhteisöjä.

Suomessa hanketta koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.

Runoilijahaku hankkeeseen on auki vielä tämän viikon ajan, 14.8. saakka. Kiinnostuitko? Klikkaa tästä lisätietoja!