Nihil Interitin runouspalkintojen säännöt

Runoyhdistys Nihil Interit perusti 20-vuotisjuhlavuonnaan 2013 pelkästään runouteen keskittyvän runouspalkinnon. Nihil Interit -runouspalkinto jakautuu kahteen osaan: runoteokseen ja runoustekoon. Palkinnon tavoitteena on kiinnittää huomiota monimuotoisen runouskentän ilmiöihin.

Palkittava runoteos on laadukas suomalainen ja suomenkielinen runoteos, joka valitaan kesäkuun ja seuraavan toukokuun välillä ilmestyneiden runoteosten joukosta. Myös omakustanneteokset ovat tervetulleita. Kirjailija voi saada palkinnon vain kerran. Raati kirjoittaa valinnoistaan perustelut, jotka julkaistaan Tuli&Savu -lehdessä.
Kustantajia pyydetään toimittamaan teokset suoraan palkintoraadin jäsenille. Raadin jäsenten postiosoitteet saa raadin sihteeriltä.

Palkittava runousteko pitää sisällään koko suomalaisen runouden kentän. Teko-palkinto voidaan myöntää esimerkiksi tapahtumalle, kiinnostavalle avaukselle, käännösprojektille tai elämäntyölle. Se voi olla myös internetissä julkaistu. Palkinnon saajan ei tarvitse olla yksityishenkilö. Teko-palkinnon saajaa voi ehdottaa kuka tahansa. Ehdotukset lähetetään palkintoraadin sihteerille tai raatilaisille.

Palkinto pyritään jakamaan vuosittain. Palkintona ei jaeta rahaa.

Palkinto julkistetaan ja luovutetaan Turun kansainvälisten kirjamessujen yhteydessä lokakuussa.

Palkinnon saajista päättää ammattilaisraati, joka koostuu runoyhdistyksen edustajien (Tuli&Savun edustaja sekä hallituksen jäsen) lisäksi kirjallisuudentutkija-, runoilija- ja kriitikkojäsenistä. Raati valitsee joukostaan puheenjohtajan. Käytännön asioita hoitaa äänivallaton sihteeri.

Kilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa palkintoraadin sihteeri.