Oletko tekstialalla ja kaipaat vertaistukea? Tekstin talo lanseeraa juuri sinulle suunnatun työhyvinvointi- ja mentorointiohjelman keväällä 2024

Tekstialalla toimii tuhansia freelancereita ja itsensätyöllistäjiä, joilla ei ole ympärillään kollegoiden ja työyhteisön tukea. Tekstin talon uuden työhyvinvointi- ja mentorointiohjelman tavoitteena on edistää freelancereiden työoloja ja auttaa heitä jaksamaan paremmin.

Vuoden mittainen ohjelma on ensimmäinen tekstialan tekijöiden työhyvinvointia ja ammatillista identiteettiä vahvistamaan pyrkivä hanke Suomessa. Valtakunnallinen ohjelma koostuu kahdesta osasta: kaikille avoimesta työhyvinvointikoulutuksesta sekä lisäksi kunnianhimoisesta mentorointiohjelmasta, joiden tavoitteena on antaa uusia näkökulmia ja toimintatapoja tekstialan tekijöille.

Kaikille avoimen ja maksuttoman työhyvinvointikoulutuksen rinnalla pilotoidaan kunnianhimoista mentorointiohjelmaa, joka tuo poikkialaisesti yhteen tekstialan tekijöitä, toimittajista runoilijoihin. Kuka tahansa tekstialalla työskentelevä voi hakea mukaan ohjelmaan. Ohjelman mentorointiosuudessa fokus on vertaistuessa ja tiedon jakamisessa. Keskustelemalla ja jakamalla näkemyksiään ammattilaiset pääsevät oppimaan toisiltaan uusia tapoja toimia.

Nihil Interit kannustaa kaikkia tekstialan toimijoita tutustumaan uusia uria aukovaan projektiin. Lisätietoja hyvinvointi- ja mentorointihankkeesta saat Tekstin talon tiedotteesta.