Tilauskurssit

Nihil Interit järjestää monipuolisesti erilaisia runouteen liittyviä kursseja. Voit tilata meiltä runouden ammattilaisen vetämän lyhytkurssin. Kurssejamme ovat hyödyntäneet esimerkiksi kirjoittajayhdistykset, sanataidekoulut ja työpaikkojen tyhy-päivät. Ota meihin yhteyttä: kurssit(a)nihilinterit.fi

Viikonloppukurssit

Kesto: 14 oppituntia (2 X 7).

Hinta: Nihil Interitin jäsenelle 80€/kurssi, opiskelijalle, työttömälle ja eläkeläiselle joka ei ole jäsen 90€ ja muille ei-jäsenille 105€. Minimiosallistujamäärä: 7

Yhteistyökumppani tarjoaa kurssille tilat, sekä kustantaa ohjaajan matkat, majoituksen ja ruokailun. Huomioiyhan tilojen esteettömyyden.

Runon kuvallisuus

pureudutaan visuaalisten keinojen käyttöön runoudessa. Kurssilla harjoitellaan runon kuvallisuutta metaforien, metonyymien ja muiden tekstin visuaalisuutta korostavien metodien kautta.

Vetäjänä runoilija, sanataideohjaaja Tiina Lehikoinen.

Lavarunous

harjoitellaan omien tekstien esittämistä. Kurssilla tehdään hengitys-, keskittymis- ja artikulaatiotekniikkaharjoituksia, pureudutaan esiintymisjännityksen kokemukseen, kirjoitetaan ja esiinnytään.

Vetäjänä runoilija, lavarunoilija Aura Nurmi.

Palautekurssi

Kurssilla tutustutaan runon kirjoittamisen prosessiin ja työvaiheisiin, opetellaan antamaan palautetta ja saadaan sitä itse. Pääpaino on osallistujien omien runojen käsittelyssä ja keskustelussa, mutta teemme myös pieniä kirjoitusharjoituksia. Kurssin osallistujia pyydetään toimittamaan etukäteen kurssin vetäjälle noin viiden runon valikoima. Runoja voi työstää eteenpäin saamansa palautteen pohjalta kurssikertojen välillä. Tarkemmat ohjeet ja aikataulut toimitetaan ilmoittautuneille.

Useita vetäjiä.

Kirjoitinko rakkausrunon?

Miten kirjoittaa suurista tunteista olematta banaali tai kliseinen? Taipuvatko rakkaus ja ihmisten väliset suhteet edes runon kosketeltaviksi? Kurssilla etsimme tuoreita keinoja runon tunneilmaisuun, huumoria unohtamatta. Tutustumme eri aikakausien rakkausrunoihin. Viha ja rakkaus voivat olla runouden polttomoottori, mutta mitä kaikkia tunteita jää siihen välille? Kurssi sopii jo jonkin verran kirjoittaneille tai rakkausrunot.fi:n suurkuluttajille!

Vetäjänä runoilija, sanataideopettaja Janette Hannukainen.

Omaelämäkerrallinen runous

Kurssilla kirjoitetaan runoja omaan elämään tai suvun historiaan liittyvistä maisemista, tiloista, esineistä, asiakirjoista tai valokuvista. Voit itse valita, mikä tuntuu parhaiten avaavan polun menneisyyteen. Voit lähteä liikkeelle myös pelkästään kielestä, mitä erilaisia kerrostumia avautuu, kun kieltä havainnoidaan tarkkaan. Kun sanoja pysähtyy katsomaan, kuuntelemaan ja maistelemaan tarkemmin kuin arjessa, löytää asioita, joita ei ole aiemmin huomannut.

Vetäjänä runoilija-kouluttaja Irina Javne.

Rytmi

Lukeminen on vuorovaikutusta, jossa tunteet ja tietäminen limittyvät. Tekstit lähestyvät lukijoitaan ja liikuttavat, vetävät puoleensa, työntävät luotaan, tarttuvat ja hellittävät. Lukemisen tuntutilaa voi lähestyä rytmin näkökulmasta. Viikonlopun intensiivikurssilla tarkastellaan rytmiä tekstin materiaalisena muotona, tavun, sanan ja tekstikokonaisuuden rytmittymisenä, keskustellaan ja tehdään harjoituksia. Tarkoituksena on havainnollistaa, millä eri tavoin runon rytmi vaikuttaa ja merkitsee.

Vetäjänä tutkija Siru Kainulainen.

Runon editointi

Editoimisen lähtökohta on havaitseminen ja tarkka lukeminen. Jokainen kirjoittaja hyötyy lukemisen ja editoimisen tekniikoista. Editoimisen voi nähdä myös kirjoitusprosessin yhdeksi vaiheeksi. Runo on tuskin koskaan kertakirjoittamalla valmis, vaan vaatii työstämistä. Runon editointi -kurssilla tutustutaan runouden keinoihin editoinnin näkökulmasta.

Kurssilla pohditaan, mitä tarkoittaa uudelleen kirjoittaminen ja tekstien editointi. Milloin runo on valmis ja millaisia prosesseja valmiin runon taustalla voi olla?

Kurssilla käydään läpi myös erilaisia runon keinoja sekä runousesteettikkoja. Tärkeä paino on tiedostaa kirjoittajan oman estetiikan ja toimittajan/editoijan estetiikan erot ja yhtäläisyydet. Mitkä ovat editorin vastuut ja vapaudet? Kurssi tarjoaa uusia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja paitsi runon kirjoittajille myös kustannustoimittajille.

Vetäjänä runoilija Juha Rautio.

Ruumiillisuus ja valta -kurssi

Kahden päivän intensiivikurssilla tutustutaan kirjoittamalla ruumiillisuuteen runoudessa. Miten ruumillisuus ja kehollisuus runossa rakentuu, millainen on runon ruumis. Kielen käyttö on myös vallankäyttöä, kenellä on valta omistaa ruumis. Entä kenellä on valta määritellä teksti valmiiksi.

Työskentely perustuu kirjoitusharjoituksiin sekä niistä keskusteluun. Kurssi soveltuu parhaiten jo hieman enemmän kirjoittaneille. Monipuolisen harjoitusmateriaalin tarkoitus on haastaa ja ruokkia omaa kirjoittamista. Tutkimme miten erilaiset rytmit ja fyysiset havainnot jäsentävät niin arkeamme kuin tuottamaamme tekstiä.

Ohjaajana runoilija Sirpa Kyyrönen.

Kielituunauksen kurssi: Pimp my Language

Pimp My Language ei ole tavallinen kielenhoitokurssi. Niin runoilijalle kuin pientä kiilloketta teksteihinsä hakevalle prosaistille tarkoitetulla viikonloppukurssilla keskitytään itse kielen rakenteisiin. Kuinka luoda metafora, joka ei vaivaannuta lukijaa? Miten kuvailla hahmoa kuulostamatta elämäänsä tympiintyneeltä leipädekkaristilta? Mistä koostuvat lukukelpoiset maisemakuvat? Mitkä ovat elävän virkkeen tai säkeistön ainesosat? Erilaisin harjoittein kurssilla käydään läpi luovan kielenkäytön elementtejä, antaen sovellettavia työkaluja ja inspiroivia kimmokkeita omaan kirjoittamiseen.

Kurssin vetää runoilija Susinukke Kosola.

Runon volyymit ja dynamiikat

Kurssilla tutustutaan harjoitusten ja esimerkkien kautta erilaisiin tekstin dynaamikkoihin ja volyymeihin. Volyymilla voidaan viitata äänenvoimakkuuden lisäksi myös tilaan ja sen käyttöön.

Runoutta on pidetty kaikista kirjallisuudenlajeista ilmaisuvoimaisinpana, usein ajatellaan myös että kiteytetty aforismin kaltainen muoto on ideaali. Vaikka tiiviyden ihanteet ovat perusteltuja, muitakin runouskäsityksiä ja ilmaisutapoja on. Harjoituksissa koetellaan miten vähällä asian voi sanoa tai toisaalta miten paljon jokin tietty asia kestää paisuttamista. Eli etenemme runon minimalismista maksimalististisiin vyörytyksiin. Käymme läpi myös runon tilallisuutta.

Kaksipäiväinen kurssi laajentaa kirjoittajan työkalupakkia runon kirjoittajana ja auttaa ymmärtämään erilaisia runon tilakäsityksiä ja volyymeja. Kurssi sopii sekä aloitteleville runoilijoille että hard core -käyttäjille.

Ohjaajana runoilija Juha Rautio.

Lastenrunouskurssi

Keskustelujen, esimerkkien, kirjoitusharjoitusten ja yhteisen palautteen avulla sukelletaan lastenrunon kiehtoviin mahdollisuuksiin.

Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat mm. riimit / riimittömyys, anarkia lastenrunoissa, lapsen kokemusmaailman tavoittaminen tunnetasolla ja mielikuvituksellisuudessa, huumori, pelot, lapsen ja aikuisen kohtaamisen mahdollisuus lastenrunon tai lorun äärellä, luettaviksi ja sävellettäviksi tarkoitettujen runojen erot. Vapaaehtoisena ennakkotehtävänä kolme lastenrunoa, jotka toimitetaan etukäteen ohjaajalle.

Vetäjänä kirjailija, lastenrunoilija Emilia Lehtinen.

Muut tilauskurssit

Runopakka-työpaja

Työpajassa tutustutaan luovan kirjoittamisen maailmaan yli sata harjoitusta sisältävän, Runopakan ja ammattitaitoisten ohjaajien kanssa. Pajassa tehdään yhdessä helppoja ja hauskoja kirjoitusharjoituksia Runopakan kortteja nostamalla ja samalla opetellaan pakan erilaisia käyttömahdollisuuksia. Runouden maailmaa voidaan syventää pakkaan kuuluvien teoriakorttien avulla.

Työpajat räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan ja jokainen saa myös oman pakan mukaansa. Runopakka-työpaja soveltuu erinomaisesti esimerkiksi opettajille, erilaisille kirjoittajaryhmille ja vaikkapa työpaikan virkistyspäivän iloksi.

Runopakan harjoitukset saavat tarttumaan kynään ja aistimaan maailmaa kuin runoilija. Ohjaajien opastuksella opit kiinnostavia luovan kirjoittamisen menetelmiä, palautteen antamista ja saamista ja ryhmätyöskentelyä sanataiteen parissa. Astu kanssamme runouden mansikkapaikalle ja tilaa ryhmällesi kaikkialle Suomeen liikkuva Runopakka-työpaja!

Lisätietoa

Osallistujamäärä 6-12 yksi ohjaaja
Osallistujamäärä 12-25 kaksi ohjaajaa
Hinta: 60-70 euroa/osallistuja, Runopakka kuuluu hintaan
Kesto: 2-3 tuntia
Muut kulut: matkakulut + mahdolliset päivärahat